Turbo

Komin Turbo oraz Kondensacyjny

 

System powietrzno-spalinowy wykonany z blachy kwasoodpornej, stosowany do kotłów z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych, pracujący w trybie mokrym w nadciśnieniu.