Systemy Instalacyjne

PP-R

instalacje wody zimnej i ciepłej o temperaturze roboczej do 60°C i ciśnieniu 10 bar

PP-RCT

instalacje wody ciepłej oraz c.o wysokotemperaturowe o temperaturze roboczej 80°c

PE-RT

instalacji c.o. oraz ogrzewania podłogowego o temperaturze zasilania do 95°C