PERT EVOH

Rura PE-RT typ II (Dowlex) – z barierą antydyfuzyjną EVOH zabezpieczającą przed przedostawaniem się tlenu do wnętrza instalacji, a tym samym zabezpieczającą instalację przed jej ewentualnym zapowietrzaniem się i korozją armatury. Wykonana z materiału odpornego na podwyższoną temperaturę oraz promieniowanie UV – kopolimeru polietylenu. PR-RT ma unikalną strukturę, która zapewnia długookresową stabilność hydrostatyczną na działanie ciepła. Przeznaczona jest do instalacji c.o. oraz ogrzewania podłogowego o temperaturze zasilania do 95oC i ciśnieniu roboczym 10 barów. Rura charakteryzuje się łatwym montażem oraz atrakcyjną ceną.

Zgodna z normą PN-EN ISO 22391-2

Maksymalna robocza temperatura 95oC

Maksymalne ciśnienie robocze BAR 10

Klasa zastosowania 1,2,4,5